Akademia Sensu image

AKADEMIA SENSU - Centrum Rozwoju Egzystencjalnego to:

Szkolenia dla psychoterapeutów, psychologów, pedagogów, coachów i trenerów zainteresowanych poszukiwaniem sensu.

www tutaj  ->  Akademia Sensu

Akademia Sensu to miejsce rozwoju egzystencjalnego, którego głównym celem jest edukacja w zakresie Logoterapii i Analizy Egzystencjalnej oraz szerzenie myśli logoterapeutycznej.

Miejsce to powstało z inicjatywy dwójki psychoterapeutów - Jakuba Mikołajczaka oraz Ewy Polak.

W ramach Akademii realizowany jest:

1.

Intensywna Terapia Grupowa dla każdego człowieka zainteresowanego poszukiwaniem sensu istnienia i zgody na prawdziwego siebie.

2.

Roczny Kurs, skierowany m. in. do psychoterapeutów, psychologów, pedagogów, coachów, trenerów czy osób duchownych, zainteresowanych tematyką poszukiwania sensu życia.

Udział w kursie to okazja do zdobycia praktycznych umiejętności w zakresie wykorzystania Logoterapii i Analizy Egzystencjalnej w indywidualnej i grupowej pracy z ludźmi.