Logoterapia


Logoterapia

"Logoterapia to metoda poradnictwa, która skupia się na poszukiwaniu sensu doświadczeń i wydarzeń życiowych."