Psychoterapia Indywidualna - transformująca Analiza Egzystencjalna

Czym jest Analiza Egzystencjalna i Logoterapia?

"Celem Analizy Egzystencjalnej jest pomoc w znalezieniu takiego sposobu życia, który charakteryzować będzie pełna wewnętrzna akceptacja swoich działań. Życia, które będzie afirmacją bytu jednostki i będzie dążyło do urzeczywistnienia potencjałów człowieka.


Analizę Egzystencjalną można zdefiniować jako fenomenologiczne, zorientowane na klienta podejście psychoterapeutyczne. Jej celem jest wspieranie człowieka w pełnym (zarówno intelektualnym, jak i emocjonalnym) doświadczaniu siebie i świata. Analiza egzystencjalna pomaga podejmować decyzje w zgodzie ze sobą, brać na siebie odpowiedzialność za swoje życie i lepiej sobie w nim radzić.

Analizę Egzystencjalną można stosować zarówno w przypadku trudności poznawczych, emocjonalnych, jak i behawioralnych o psycho-społecznych, psycho-somatycznych oraz czysto psychologicznych przyczynach. Proces terapeutyczny wykorzystuje fenomenologiczną analizę emocji, które traktowane są jako główny ośrodek doświadczenia. Praca nad historią życia klienta i empatyczne podejście terapeuty ułatwiają dostęp do własnych emocji, ich zrozumienie i twórcze wykorzystanie.

Logoterapia to metoda poradnictwa, która skupia się na poszukiwaniu sensu doświadczeń i wydarzeń życiowych.